Aansprakelijkheid


Aansprakelijkheidsverzekering
Ieder natuurlijk persoon vanaf 14 jaar kan volgens het Nederlands recht aansprakelijk zijn voor schaden die anderen door zijn/haar toedoen lijden.Het kan gebeuren dat u of één van uw gezinsleden door uw of hun schuld schade of letsel toebrengt aan anderen of aan goederen van een ander. Die schade moet u dan vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan uw kind dat een voetbal door de ruit van de buren schopt of u gaat bovenop de bril van uw buurvrouw zitten. Dit soort risico's is voor een belangrijk deel te verzekeren op een aansprakelijkheidsverzekering. Zowel lichamelijk letsel als materiele schade toegebracht aan derden behoort hieronder. Kortom een onmisbare verzekering.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 040 - 2953872 of u kunt een e-mail sturen naar: info@kantoordewit.nl

Contact

Blaarthemseweg 4
5502 JV Veldhoven

Tel:(040) 295 38 72
Fax:(040) 295 38 73

E-mail:


Ontwerp en techniek © 2015-2020 MonTay Media