Pensioenen


Hoe zit u er later bij?
U bent momenteel voorzien van een inkomen. Maar hoe zit dat als u stopt met werken? Weet u welke regeling uw werkgever biedt en wat u later aan pensioen gaat ontvangen? En wat zijn uw financiële wensen? Bent u op de hoogte van alle mogelijkheden voor een goede financiële planning? Allemaal vragen waar wij u een duidelijk antwoord op kunnen geven. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt uw financiële situatie doorgenomen, waarbij uw bestaande pensioenregeling wordt toegelicht. U krijgt hierdoor inzicht in uw bestaande regeling en wat deze voor u betekent. Samen kijken wij naar uw wensen voor de toekomst, zodat u precies weet welke stappen u nog kunt ondernemen. U kunt op verschillende manieren en voor verschillende situaties een pensioen opbouwen. Er zijn hierbij drie pensioenvormen te onderscheiden: het ouderdomspensioen, het nabestaanden- en wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Een goed pensioen bestaat, ongeacht de vorm, veelal uit drie delen:

Aangezien het staats- en eventueel werkgeverspensioen in veel gevallen niet voldoende blijken te zijn, is een aanvulling hierop aan te raden. Dit kan door middel van een privé-pensioen dat veelal opgebouwd wordt in de vorm van een levensverzekering. Tekorten in de pensioenopbouw kunnen op allerlei manieren ontstaan. Wisseling van werkgever, pensioenregelingen die niet aan de gewenste normen voldoen of echtscheiding zijn de belangrijkste oorzaken waardoor een pensioentekort ontstaat. Het is dan ook belangrijk om van tijd tot tijd uw pensioenopbouw door een deskundige te laten checken.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 040 - 2953872 of u kunt een e-mail sturen naar: info@kantoordewit.nl

Contact

Blaarthemseweg 4
5502 JV Veldhoven

Tel:(040) 295 38 72
Fax:(040) 295 38 73

E-mail:


Ontwerp en techniek © 2015-2020 MonTay Media