Arbeidsongeschikt


Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als u langere tijd arbeidsongeschikt raakt, dan valt een groot deel van uw inkomen weg. Tegen deze inkomensachteruitgang kunt u zich indekken. Om te voorkomen dat uw inkomsten fors teruglopen, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering is vooral van belang voor zelfstandigen en particulieren met hogere inkomens.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 040 - 2953872 of u kunt een e-mail sturen naar: info@kantoordewit.nl

Contact

Blaarthemseweg 4
5502 JV Veldhoven

Tel:(040) 295 38 72
Fax:(040) 295 38 73

E-mail:


Ontwerp en techniek © 2015-2020 MonTay Media