Opstal


Opstalverzekering
Iedere particuliere huiseigenaar zal zijn eigen woning willen verzekeren. Als basis dient de herbouwwaarde op het moment van sluiten van de verzekering. Met het vaststellen van de herbouwwaarde kan ons kantoor u helpen. Ook een eventueel recent taxatierapport kan dienen om de waarde te bepalen. Waardegarantie tegen onderverzekering kan worden toegevoegd. Dan bent u nooit meer onderverzekerd. Er kan gekozen worden voor een basis, uitgebreide en extra uitgebreide verzekering. De extra uitgebreide verzekering dekt onder andere de navolgende risico's:

​Een eventuele glasdekking is tegen een geringe premie op de polis mee te verzekeren. Voor sommige schade en/of gebieden geldt een eigen risico of een maximale vergoeding.

Glasverzekering
U kunt voor uw woonhuis (eigendom of huur) apart glas verzekeren. Meestal wordt de dekking toegevoegd aan de woonhuis- of inboedelverzekering.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 040 - 2953872 of u kunt een e-mail sturen naar: info@kantoordewit.nl

Contact

Blaarthemseweg 4
5502 JV Veldhoven

Tel:(040) 295 38 72
Fax:(040) 295 38 73

E-mail:


Ontwerp en techniek © 2015-2020 MonTay Media